Kort historisch overzicht

In september 1978 zijn we gestart met een installatie-bedrijf aan de Veenweg in Elspeet. We legden ons toe op installatiewerk, antennebouw en reparaties audio-, video- en huishoudelijke apparatuur. Later werd ook een winkel gestart met bruin- en witgoed.

In november 1990 vestigden wij ons aan de Staverdenseweg in Elspeet met een veel grotere winkel en legden we ons helemaal toe op de verkoop en reparatie. Daarnaast installeerden we (schotel-)antennes. In 1998 werd ook het gewone installatiewerk, waar we in 1978 mee waren begonnen, weer opgepakt.

In 2001 werd de winkel van de hand gedaan en vestigden we ons op ons huidige adres aan de Nachtegaalweg en werd de aandacht en specialisatie geheel op de installatietechniek gericht.

Startimage